Kultura v Oratoru

KULTURA V ORATORU

koncert

Projekt Kultura v Oratoru navazuje na akce konané v minulých letech. A to zejména divadelní představení v letech 2011-2013, dále pak koncerty konané od roku 2015, a také příležitostné výtvarné dílny a workshopy.
Koncerty mají velmi dobrý ohlas v širším okolí, průběžně se ozývají další interpreti, kteří by zde rádi vystupovali, což velice vítáme. Velmi dobrý ohlas měly také výstavy obrazů, na jejichž vernisážích bylo přítomno kromě osob, které přišly cíleně na vernisáž, vždy také několik náhodných návštěvníků či osob z blízkého okolí.

I v letošním roce bude tradice Kultury v Oratoru opět pokračovat. Akce budou probíhat pravidelně během celého roku, a to zpravidla v nedělní odpoledne. První koncerty budou zahájeny v měsíci březnu, dále pak v dubnu, květen bude tentokrát věnován dětem. O akcích plánovaných na léto a podzim budeme průběžně informovat na webu a na fb.

Jedná se o kulturní projekt ve venkovském prostředí ojedinělý, v objektu s bohatou kulturní historií a silným geniem-loci. Člověka zde inspiruje historie, kultura, teplo vyhřátých kamen. Historie objektu sahá až do 17.tého století, tato historická budova bezesporu tvoří významné kulturní dědictví obce. Našim cílem, je udržet v souladu tuto jedinečnou atmosféru doplněním o pravidelnou kulturu, jako jsou koncerty, divadelní představení, tvořivé dílny, vernisáže či cestovatelské večery.
Kulturní akce jsou pořádány většinou v neděli v 17.00 hodin, a tímto navazují na 70-tá léta, kdy se zde pořádaly nedělní Čaje o páté. V současnosti mají akce spíše poslechový charakter, jsou zváni hudebníci žánrů např. jazz, folk.

Poděkování:
Návštěvníkům loňských koncertů a všem našim příznivcům, lidem z Lažánek, Veverské Bítýšky, ale také Tišnovska, Kuřimska či Brněnska.
Obci Lažánky za zařazení do kulturního kalendáře obce a za pravidelnou propagaci místním rozhlasem.
Městskému kulturnímu středisku Tišnov za pomoc s propagací.
Obci Veverská Bítýška za pravidelné umístění na webových stránkách obce.
Jihomoravskému kraji za finanční podporu v roce 2017.

loga2-01